Feeds:
Innlegg
Kommentarer

På YouTube kan man finne mye interessant. En kollega gjorde meg oppmerksom på dette lille tegnede foredraget «The Learning Pit«. Dette er en metafor for hvordan man kan tenke at læring kan skje, og det står om filmen at den er «a celebrated way to help develop challenge, resilience and a Growth Mindset. This animation helps to explain exactly how to use it with your students.»

Hadde vært morsomt å vise den til elever! Og lærerstudenter selvfølgelig. Og lærere. Den falt i smak hos dem vi viste den til.

 

Reklamer

Olaug Nilssen har skrevet en roman – Tung tids tale – en historie om å være foreldre til en autistisk gutt. Hun fikk Brageprisen 2017 for denne boka. Jeg vil anbefale denne boka. Det er viktig å fortelle mange ulike historier om hvordan det er å være familie og hvordan det er å være menneske.

Jeg har akkurat sett på Torps intervju på NRK med Olaug Nilssen om denne boka. Nilssen snakker åpent og ærlig, og med varme og klokskap om sin og familiens situasjon. Dette intervjuet anbefales også!

Ved Høgskolen i Oslo og Akershus har vi i år etablert et nytt prosjekt – INTERACT – Tverrprofesjonelt samarbeid om og med barn og unge.
INTERACT har som mål å bidra til å:
–understreke barn og unges rett til medvirkning når de involveres i profesjonelle praksiser
–presentere studentene for faglige forståelser som løfter fram barn og unges sosiale deltakelse og barnas egen forståelse av denne som en felles, faglig plattform for profesjonsutøvelse
–gi studentene tilstrekkelige anledninger til å øve på å utforske barns hverdagsliv og barnas egne fortellinger om livets lyse og mørke sider
–gi studentene kunnskap om og erfaringer med tverrprofesjonelt samarbeid

I januar 2018 møtes studenter fra ulike utdanninger som grunnskolelærer, barnehagelærer, sykepleie, fysioterapi, vernepleie, barnevern og sosialt arbeid. De skal få felles undervisning og de skal etablere tverrprofesjonelle grupper der de skal samarbeide rundt konkrete erfaringer de har gjort. Vi gleder oss til dette ambisiøse opplegget!

Prosjektet ledes av professor Liv Mette Gulbrandsen og en gruppe satt sammen av fagfolk fra ulike fakultet og utdanninger. Du kan også høre mer om tverrprofesjonelt samarbeid i en podcast med Liv Mette Gulbrandsen publisert på Viten+snakkis.

På en dansk nettside – Indsikt.com – ligger det mange korte og lange artikler og intervjuer om veiledning, supervisjon og andre profesjonelle samtaler. I et av de siste innleggene er det et intervju med Per Jensen, min medforfatter. Han snakker om «Hvordan undgår du, at dit privatliv spænder ben for dine samtaler» – om forholdet mellom dine private og personlige erfaringer og din profesjonelle praksis.

Jeg kan anbefale å sjekke ut denne siden, mye interessant stoff. Jeg liker også godt at de har markert hvor lang tid det tar å lese innleggene – intervjuet med Per Jensen tar 20 minutter, mens andre innlegg er markert med 3 minutter eller 5 minutter. Så vet du hva du kan vente deg.

Slik ser forsida ut:

I høst kommer boka Per Jensen og jeg har skrevet ut på Fagbokforlaget. Vi vil legge små smakebiter av boka i bloggen her. Dere kan finne det under siden «Systemisk veiledning». Vi gleder oss til den kommer, og til å få tilbakemelding på innholdet i boka.tomba-del-tuffatore-700x394
Som bilde på forsiden av boka har vi valgt et freskomaleri fra «Dykkerens grav» fra ca. 700-400 år f.Kr. Graven der maleriet ble funnet ligger omtrent 1,5 km sør for den greske byen Paestum i Magna Graecia i dagens sørlige Italia. Bildet ga oss assosiasjoner om hvordan vi forstår veiledning – det er en virksomhet preget av mangetydighet og uforutsigbarhet, og man må kaste seg ut i det.

I forbindelse med satsingen på etter- og videreutdanning for pp-tjenesten har U-dir laget en nettressurs. Her er det publisert filmer med små foredrag om ulike emner. Flere av disse filmene kan brukes i ulike sammenhenger, og kan også være relevant for lærere og barnehagelærere. Lars Gunnar Lingås har et foredrag om etikk som er delt i tre små filmer, og særlig den andre filmen – om definisjonmakt og diagnoser – er verdt å se på og diskutere.

Her forleden ble jeg også gjort oppmerksom på noen podcaster som heter «Pia og psyken«.  Her samtaler de med ulike kjente personer om psyke, diagnoser med mer – jeg har bare hørt en av dem foreløpig. Det var en samtale med Margreth Olin i forbindelse med hennes nye film «Barndom«. Det var interessant å høre hennes refleksjoner, og hennes minner fra egen barndom. Hun trivdes aldri i barnehagen, og fikk lov til å slutte som femåring. Hvordan kan vi skape rom for mange ulike barn i barnhage, skole – og i samfunnet?