Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Det er ikke så mye nyheter her for tiden, men det er mange faste sider i menyen til høyre. Håper dere kan finne noe av interesse der.

Ellers så skal jeg prøve å bli mer aktiv på nyhets- og kommentarsiden også.

Hilsen Inger U

11.november, 25.november og 2.desember skal jeg holde nettkurs for lærere om «Samtaler med elever». Hver gang møtes vi fra 14-16, og deltakere får oppgaver mellom samlingene som de skal utføre i egne klasser. Kurset er gratis og arrangeres av Utdanningsforbundet. Det bygger på den nye boka mi «Kommunikasjon mellom lærer og elev«, som kom på Fagbokforlaget i april 2020. Du kan finne lenke til påmelding her: https://www.utdanningsforbundet.no/kurs-og-konferanser/kurskalender/bed-2020/samtale/

Mine gode kolleger Kirsten Thorsen og Simon Michelet har redigert denne boka, med bidrag fra ulike fag og en fin variasjon av temaer – Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering

Boka omhandler i førBok teoretiskeste rekke praksisstudier i lærerutdanning, men mange av ideene kan også overføres til kvalifisering av nyutdannede lærere, og også erfarne lærere.

Mitt bidrag i denne boka bygger på et prosjekt der jeg «skygget» studenter hele dager i praksis. Resultatet ble kapitlet «Læringsaktiviteter i praksisstudiene», der jeg presenterer en modell for å kombinere variasjonen i aktivitetene studentene deltar i.

Jeg fant fire kategorier av aktiviteter, der kjerneaktiviteten var interaksjon med elever individuelt, i grupper og i klasser. Erfaringene fra denne interaksjonen kan analyseres, bearbeides, drøftes og reflekteres over gjennom de andre tre aktivitetene: observasjon (av seg selv og andre), samtaler (med veileder, med medstudenter, men andre, i både formelle og uformelle settinger) og lese (fagstoff) og skrive (logger, notater m.m.)

Modell

Gjennom modellen kan vi se sammenhengen i aktivitetene: en konkret situasjon kan observeres, drøftes med andre, lese faglitteratur i tilknytning til, skrive refleksjoner, snakke sammen igjen.  Modellen har vært brukt til å planlegge aktivitetene for studentgrupper i praksis, og også i utviklingsprosjekter med lærere.

 

 

I april kommer min nye bok på Fagbokforlaget: Kommunikasjon mellom lærer og elev

SkjermbildeI boka er det kapitler som «Det dialogiske klasserommet»,  «Kommunikasjonsteori», «Samtaler med elever», «Å stille spørsmål»  og»Lytting, pauser og stillhet». Medvirkning og deltakelse er et gjennomgående tema, og jeg kommer med en rekke konkrete eksempler fra klasserommet.

Lærere må ha god kunnskap om hvordan de kan forstå, analysere og arbeide med kommunikasjonen med elevene. Temaet for denne boka er altså interaksjon og samtaler mellom lærer og elev på  tomannshånd, i smågrupper og i klassefellesskapet. Boka handler både om de faglige samtalene og om samtaler om mer personlige og sosiale forhold.

I 2016 ble det etablert et tidsskrift om veiledning i Norden: Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk. Tidsskriftet har som formål å bidra til kompetanseutvikling i veiledningspedagogikk på tvers av profesjonsgrupper, og medvirke til å gi veiledningspedagogiske aktører et felles talerør som styrker tilhørighet og forskningsaktivitet på feltet. Tidsskriftet skal ha en uavhengig kritisk rolle i fagutviklingen og tar sikte på å styrke fagfeltets akademiske kvalitet, samt publisere forsknings- og fagartikler. Tidsskriftet praktiserer fagfellevurdering og er på nivå 1.

På YouTube kan man finne mye interessant. En kollega gjorde meg oppmerksom på dette lille tegnede foredraget «The Learning Pit«. Dette er en metafor for hvordan man kan tenke at læring kan skje, og det står om filmen at den er «a celebrated way to help develop challenge, resilience and a Growth Mindset. This animation helps to explain exactly how to use it with your students.»

Hadde vært morsomt å vise den til elever! Og lærerstudenter selvfølgelig. Og lærere. Den falt i smak hos dem vi viste den til.

 

Olaug Nilssen har skrevet en roman – Tung tids tale – en historie om å være foreldre til en autistisk gutt. Hun fikk Brageprisen 2017 for denne boka. Jeg vil anbefale denne boka. Det er viktig å fortelle mange ulike historier om hvordan det er å være familie og hvordan det er å være menneske.

Jeg har akkurat sett på Torps intervju på NRK med Olaug Nilssen om denne boka. Nilssen snakker åpent og ærlig, og med varme og klokskap om sin og familiens situasjon. Dette intervjuet anbefales også!

Ved Høgskolen i Oslo og Akershus har vi i år etablert et nytt prosjekt – INTERACT – Tverrprofesjonelt samarbeid om og med barn og unge.
INTERACT har som mål å bidra til å:
–understreke barn og unges rett til medvirkning når de involveres i profesjonelle praksiser
–presentere studentene for faglige forståelser som løfter fram barn og unges sosiale deltakelse og barnas egen forståelse av denne som en felles, faglig plattform for profesjonsutøvelse
–gi studentene tilstrekkelige anledninger til å øve på å utforske barns hverdagsliv og barnas egne fortellinger om livets lyse og mørke sider
–gi studentene kunnskap om og erfaringer med tverrprofesjonelt samarbeid

I januar 2018 møtes studenter fra ulike utdanninger som grunnskolelærer, barnehagelærer, sykepleie, fysioterapi, vernepleie, barnevern og sosialt arbeid. De skal få felles undervisning og de skal etablere tverrprofesjonelle grupper der de skal samarbeide rundt konkrete erfaringer de har gjort. Vi gleder oss til dette ambisiøse opplegget!

Prosjektet ledes av professor Liv Mette Gulbrandsen og en gruppe satt sammen av fagfolk fra ulike fakultet og utdanninger. Du kan også høre mer om tverrprofesjonelt samarbeid i en podcast med Liv Mette Gulbrandsen publisert på Viten+snakkis.

På en dansk nettside – Indsikt.com – ligger det mange korte og lange artikler og intervjuer om veiledning, supervisjon og andre profesjonelle samtaler. I et av de siste innleggene er det et intervju med Per Jensen, min medforfatter. Han snakker om «Hvordan undgår du, at dit privatliv spænder ben for dine samtaler» – om forholdet mellom dine private og personlige erfaringer og din profesjonelle praksis.

Jeg kan anbefale å sjekke ut denne siden, mye interessant stoff. Jeg liker også godt at de har markert hvor lang tid det tar å lese innleggene – intervjuet med Per Jensen tar 20 minutter, mens andre innlegg er markert med 3 minutter eller 5 minutter. Så vet du hva du kan vente deg.

Slik ser forsida ut: