Feeds:
Innlegg
Kommentarer

I høst kommer boka Per Jensen og jeg har skrevet ut på Fagbokforlaget. Vi vil legge små smakebiter av boka i bloggen her. Dere kan finne det under siden «Systemisk veiledning». Vi gleder oss til den kommer, og til å få tilbakemelding på innholdet i boka.tomba-del-tuffatore-700x394
Som bilde på forsiden av boka har vi valgt et freskomaleri fra «Dykkerens grav» fra ca. 700-400 år f.Kr. Graven der maleriet ble funnet ligger omtrent 1,5 km sør for den greske byen Paestum i Magna Graecia i dagens sørlige Italia. Bildet ga oss assosiasjoner om hvordan vi forstår veiledning – det er en virksomhet preget av mangetydighet og uforutsigbarhet, og man må kaste seg ut i det.

I forbindelse med satsingen på etter- og videreutdanning for pp-tjenesten har U-dir laget en nettressurs. Her er det publisert filmer med små foredrag om ulike emner. Flere av disse filmene kan brukes i ulike sammenhenger, og kan også være relevant for lærere og barnehagelærere. Lars Gunnar Lingås har et foredrag om etikk som er delt i tre små filmer, og særlig den andre filmen – om definisjonmakt og diagnoser – er verdt å se på og diskutere.

Her forleden ble jeg også gjort oppmerksom på noen podcaster som heter «Pia og psyken«.  Her samtaler de med ulike kjente personer om psyke, diagnoser med mer – jeg har bare hørt en av dem foreløpig. Det var en samtale med Margreth Olin i forbindelse med hennes nye film «Barndom«. Det var interessant å høre hennes refleksjoner, og hennes minner fra egen barndom. Hun trivdes aldri i barnehagen, og fikk lov til å slutte som femåring. Hvordan kan vi skape rom for mange ulike barn i barnhage, skole – og i samfunnet?

 

Barndom

Margreth Olin kommer med ny film – «Barndom» – som har premiere 3.mars. Traileren ble publisert på NRK i dag, og Olin hevder: «I vår tid tenker jeg at det er et for stort læringspress på barna. Jeg ville lage en film om lekens betydning i barndommen.» Jeg håper denne filmen kan bidra til økt oppmerksomhet om lek i skole og barnehage.

I VG i forrige uke skrev Gunhild Nohre-Walldén – mor og lærere – om «Salamanderspråk og målemani i skolen». Hun er kritisk til det abstrakte og fremmegjørende språket blant annet i ungenes ukeplaner, og lurer på  hva det egentlig gjør med åtteåringen når målet i ukeplanen i kunst og håndverk at «jeg kan eksperimentere med enkle geometriske former som dekorative formelementer»?

For mange år siden leste jeg en bok av Steiner-pedagogen Dan Lindholm: «På menneskevei – fra livet i en Steinerskole». Jeg har aldri glemt hvor vakkert og engasjert han skriver om blant annet barn, læring, undring og kunnskap. Han skriver:«Å være menneske er som bekjent et mysterium. Ikke mindre for læreren enn for andre dødelige. Og da læreren i sitt virke stadig må tilstrebe å bli mer menneske, blir også hans yrke et stadig dypere mysterium. Han gjennomskuer det aldri helt, like lite som han helt gjennomskuer de barn han får seg betrodd. Hvert ett bærer de med seg en uutgrunnelig gåte,» (Lindholm 1981, s.163). Hvordan kan barnehage og skole møte hvert enkelt barn med dette som overskrift over virksomheten?

På Facebook sier Margreth Olin: «Hvert barn har en flamme i brystet. Noen vil si at den er innstiftet av Gud, andre vil si noe annet. Men første gangen du holder barnet ditt inntil deg, første gangen du møter blikket hennes, så ser du det, dette lyset som er henne og som du tenker at ingen noen gang må slukke. Barnets stemme, barnets kraft og hvordan den kommer innenfra. Lyset som omgir barna, det kommer ikke utenfra eller ovenfra. Det kommer fra barnet selv.»

Torsdag 5.januar arrangerte vi for 7.gang den interne HiOA-forskningskonferansen «Barn og unge på tvers«. Det var 24 ulike innlegg fra ulike fakultet og institutt som omhandlet mange ulike sider ved barn og unges liv. En av presentasjonene dreide seg om et prosjekt der Niels Peter Underland fra Institutt for estetiske fag i 2014 var med på å realisere «Opera på timeplanen». Dette var et prosjekt initiert av Gudrun Glette ved operaens formidlingsavdeling. Den Norske Opera & Ballet utviklet forestillingen «Funiculi, Funicula» i samarbeid med Teater Joker, og fire skoler i Oslo deltok i prosjektet.

Underland presenterte dette spennende prosjektet, og han fortalte engasjert om møtet mellom en elitær kunstform og skolebarn, om operaens mål for prosjektet og om barnas tilbakemeldinger etter at prosjektet var gjennomført.

En elev, Laila, forteller i Aftenposten at hun er mest vant til å høre på afrikansk musikk hjemme, og i skolegården er det popmusikk som gjelder. Opera var helt ukjent før hun ble med i prosjektet. Hun sier: «Før vi begynte trodde jeg opera var … et hus, kanskje? Jeg visste bare ikke. Nå har jeg lært at det er kjempegøy!»

Prosjektet lever videre. I 2016 presenterte barn på Manglerud barneskole 3 forestillinger, og nå undervises det for 5.klassene på Hallagerbakken skole.

Nå er eksamen i pedagogikk og elevkunnskap ferdig for 1.klasse på grunnskolelærerutdanningen ved HiOA, og jeg håper at studentene har hatt litt glede og nytte av denne bloggen. Travelheten har vært stor dette året, og innleggene få. Håper aktiviteten kan bli større neste skoleår.

Før sommeren i fjor kom artikkelsamlingen «Samtalens didaktiske muligheter» ut – redigert av to kolleger: Hanne Christensen og omsl.Samtalens didaktiske muligheterRuth Seierstad Stokke. Boka inneholder mange interessante artikler. Ida Heiberg Solem og jeg skriver om «Hvordan kan lærere bidra til deltakelse og matematisering i klassesamtalen i matematikk?» Her har vi undersøkt dyktige læreres praksis, og vi skriver blant annet: «Alle lærerne kommer med eksplisitte utsagn om hva de forventer av elevene, hva de forventer av samtalen, eller hvordan de tenker om matematikkfaget. Gjennom dette kommuniserer de tydelig sin forståelse av matematikkfaget som et dialogisk fag og sin forventning til spesielle samhandlingsmønstre i klassen. Forståelsen av matematikkfaget kommuniseres også implisitt gjennom måten lærerne arbeider med oppgaver på i klassesamtaler.»

Interessen for klassesamtaler er stor, og det er noe av det mest komplekse lærere og klasser gjør sammen!

Abup -avdeling for barn og unges psykiske helse på Sørlandet – har en rikholdig hjemmeside med mye interessant og relevant fagstoff. I etterkant av høstens konferanse,»Third International Conference on Dialogical Practices» som de var medarrangører av (sammen med Universitetet i Agder) har de filmet en rekke små foredrag. De som holdt plenumsforedrag på konferansen snakker om ulike temaer, og en av dem er Gert Biesta, (Professor of Educational Theory and Policy at the University of Luxembourg). Han snakker om «Being at home in the world«.

Siden inneholder også annet stoff og andre filmer og er verdt å utforske.

Denne uken er jeg på konferanse i Kristiansand: Third International Conference on Dialogical Practices. Flere gode plenumsforedrag: i dag hørte jeg spebarnsforskeren Colwyn Trevarthen snakke om kommunikasjon mellom babyer og foreldre. Utrolig spennende hvordan han dokumenterte hvor finstemt kommunikasjonen mellom ganske små babyer og dere foreldre var – han sammenligner det med musikalitet. Det er en viktig påminning om hvor betydningsfull og kraftfull kommunikasjon uten ord er – både for de som ikke har språk, men også for oss som har et velutviklet språk. Kanskje likevel det viktigste skjer mellom, over og under ordene.

Sjekk denne videoen fra youtube. Latter er smittsomt!

Gleder meg til å høre Gert Biesta i morgen snakke om «Toughening up weakness: On teaching, dialogue and the challenge of being in the world in a grown-up way.»